Showing 1–35 of 67 results

Rādīt rīkjoslu
Pin Punch 8.0X150MM
Close

Pin Punch 8.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47146)

2.54 
Pin Punch 6.0X150MM
Close

Pin Punch 6.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47145)

2.54 
Pin Punch 5.0X150MM
Close

Pin Punch 5.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47144)

2.35 
Pin Punch 4.0X150MM
Close

Pin Punch 4.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47143)

2.35 
Pin Punch 3.0X150MM
Close

Pin Punch 3.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47142)

2.35 
Pin Punch 1.5X150MM
Close

Pin Punch 1.5X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47141)

1.95 
12 pc. Pin Punch & Drift Set (YT-4714)
Close

12 pc. Pin Punch & Drift Set (YT-4714)

34.15 
Mini cold Chisel and Punch Set (YT-4713)
Close

Mini cold Chisel and Punch Set (YT-4713)

8.63 
Pin Punch Set 1
Close

Pin Punch Set 1,5-8 mm (YT-47121)

11.42 
8 PC.Pin Punch & Drift Set (YT-4712)
Close

8 PC.Pin Punch & Drift Set (YT-4712)

16.28 
3-piece Chisel set (YT-4711
Close

3-piece Chisel set (YT-4711

13.79 
6-piece Chisel and punch set  (YT-4710)
Close

6-piece Chisel and punch set (YT-4710)

26.86 
Cold Chisel 76x267 mm
Close

Cold Chisel 76×267 mm, C-rV (YT-4701)

24.19 
Chisel 300 mm (YT-4700)
Close

Chisel 300 mm (YT-4700)

15.89 
Chisel and Punch Set | 5-piece (YT-4695)
Close

Chisel and Punch Set | 5-piece (YT-4695)

14.70 
Cape Chisel 12mm (YT-4694)
Close

Cape Chisel 12mm (YT-4694)

2.98 
Cold Chisel: 125mm /12mm (YT-4693)
Close

Cold Chisel: 125mm /12mm (YT-4693)

2.98 
Center Punch 120mm (YT-4692)
Close

Center Punch 120mm (YT-4692)

2.64 
Taper Punch 120mm (YT-4691)
Close

Taper Punch 120mm (YT-4691)

2.64 
Pin Punch 150mm (YT-4690)
Close

Pin Punch 150mm (YT-4690)

2.91 
18pcs Chrome Vanadium Pin Punch Set (UTC-800026)
Close

18pcs Chrome Vanadium Pin Punch Set (UTC-800026)

26.54 
17 Pc.Pin Punch & Drift Set (H4110732)
Close

17 Pc.Pin Punch & Drift Set (H4110732)

40.67 
12-piece Pin Driver Set
Close

12-piece Pin Driver Set, including Chisel + Punch (FT00035)

14.98 
Center Punch | DIN 7250 | 4 x 10 x 120 mm (9409-6)
Close

Center Punch | DIN 7250 | 4 x 10 x 120 mm (9409-6)

3.15 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 5 mm (9409-5)
Close

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 5 mm (9409-5)

3.15 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 4 mm (9409-4)
Close

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 4 mm (9409-4)

3.15 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 3 mm (9409-3)
Close

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 3 mm (9409-3)

3.15 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 2 mm (9409-2)
Close

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 2 mm (9409-2)

3.15 
Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 1 mm (9409-1)
Close

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 1 mm (9409-1)

3.15 
Drift Punch / Center Punch Set | 120 mm | 1 - 5 mm | 6 pcs. (9409)
Close

Drift Punch / Center Punch Set | 120 mm | 1 – 5 mm | 6 pcs. (9409)

13.64 
Centre Punch Set | 3 pcs. (91656)
Close

Centre Punch Set | 3 pcs. (91656)

2.73 
Pin Punch | 290 mm | 16 mm (9085)
Close

Pin Punch | 290 mm | 16 mm (9085)

13.82 
Pin Punch | 275 mm | 14 mm (9084)
Close

Pin Punch | 275 mm | 14 mm (9084)

13.85 
Pin Punch | 260 mm | 12 mm (9083)
Close

Pin Punch | 260 mm | 12 mm (9083)

11.01 
Pin Punch | 240 mm | 10 mm (9082)
Close

Pin Punch | 240 mm | 10 mm (9082)

9.44