PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Sūdzības par bojātu vai nepiegādātu sūtījumu pieņemam: 7 DIENU LAIKĀ PĒC SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS.

PIEŅEMAM SŪDZĪBAS PAR

Saplēsts, bojāts iepakojums un prece
Samircis iepakojums un prece
Nepiegādāts sūtījums
Piegādāta neatbilstoša prece
Piegādes laikā bojāts sūtījums (apgāzies, nenostiprināts utt.)

Preces atteikumu un atgriešanu iespējams veikt 14 DIENU LAIKĀ PĒC SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS

SŪDZĪBAS PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA

Informē autovadītāju;
Veic atzīmi preču pavadzīmē;
Uzņem fotoattēlus ar bojāto preci;
Informē ZEMGALI SIA rakstot e-pastu uz [email protected] ar sūdzību, klāt pievienojot bojāto preču attēlus vai aizpildot sūdzības veidlapu šeit.
Sūdzība tiek izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības iesniegšanas brīža

ATTEIKUMA TIESĪBAS NAV IZMANTOJAMAS,JA:

1. Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
2. Pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
3. Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
4. Patērētājs ir atvēris, vai sabojājis iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
5. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
6. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

PRECES ATGRIEŠANA

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc veidlapas vai cita rakstveida atteikuma apstiprinājuma saņemšanas atdot preci pārdevējam (ja prece ir saņemta).

Atdodamā prece jānogādā Jelgavā, Rūpniecības iela 37a, LV-3008.Ja patērētājam nav iespēju nogādāt preci pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums.

Transporta cena tiek aprēķināta atkarībā no transportēšanas attāluma un preces svara. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Ieteicams saudzīgi apieties ar preci, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.

NAUDAS ATMAKSA

Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.
Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci kamēr patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.