Showing 1–25 of 49 results

Drill driver PowerMaxx BS 12 BL Q / 2×2,0Ah, Metabo 159.01 
Cordless combi hammer KH 18 LTX 24 BL, CARCASS, Metabo 299.00 
Akum. perforators KHA 18 LTX BL 24 Quick + ISA 18 LTX 24, Metabo 639.00 
Akum. perforators KHA 18 LTX BL 24 Quick SE karkass, Metabo 399.00 
SE 18 LTX 4000 + SM 5-55 REĢIPŠA SKRŪVGRIEZIS, Metabo 439.00 
Akumuatora vītņgriezis GB 18 LTX BL Q I, karkass, metaBOX145, Metabo 399.00 
Akumulatora urbjmašīna SB 18 LTX BL Q I karkass, metaBOX145, Metabo 299.00 
Akumulatora urbjmašīna SB 18 LTX BL I karkass MBOX145, Metabo 285.00 
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LTX BL Q Impuls karkass,MetaBOX, Metabo 295.00 
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LTX BL Impuls karkass, MetaBOX, Metabo 269.00 
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LTX-3 BL Q I karkass, Metabo 375.00 
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LT BL Quick karkass, MetaLoc, Metabo 229.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LT BL Quick / 2x LiHD 4,0Ah, Metabo 385.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora triecienskrūvgriezis SB 18 L BL, karkass, Metabo 145.01 
Ir noliktavā!
Akumulatora triecienurbjmašīna SB 18 L BL / 2×2,0 Ah, Metabo 279.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis BS 18 L BL Q, carcass, Metabo 149.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora urbjmašina/skrūvgriezis BS 18 L BL Q / 2×2,0Ah, Metabo 279.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis BS 18 L BL karkass, Metabo 135.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis BS 18 L BL /2×2,0Ah, Metabo 265.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LT BL karkass, Metabo 219.00 
Akumulatora urbjmašīna BS 18 LT BL karkass, MetaLoc, Metabo 219.00 
Akumulatora urbjmašīina BS 18 LT BL, 2x 2,0Ah bezoglīšu, Metabo 369.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora skrūvgriezis SB 18 LT BL karkass, MetaLoc, Metabo 245.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora triecienurbjmašīna SB 18 LT BL / 2 x 4,0Ah LiHD, Metabo 395.00 
Ir noliktavā!
Akumulatora skrūvgriezis SB 18 LT BL / 2 x 4,0 Ah, Metabo 385.00