Needle File Set 10PCS 5x180x85mm (YT-6165) 10.46 
Diamond File Set | straight | 140 x 3 mm | 10 pcs. (1920) 13.11 
Diamond Hole File Set | bent | 140 x 3 mm | 10 pcs. (1921) 13.11 
10-piece Diamond Files, 3x140x30 mm (YT-6145) 10.66 
10-piece Diamond Files, 3x140x30 mm (YT-6146) 10.66 
10-piece Diamond Files, 3x140x30 mm (YT-6144) 10.66 
Needle Files Set | 12 pcs. (50200) 10.40 
Needle File Set 10PCS 4x160x75mm (YT-6164) 9.24 
Needle File Set 180x85x5mm, 6pc (YT-6162) 8.25 
Needle files Set | 140 mm | 6 pcs. (1911) 7.81 
5-piece Needle File Set 5x180x70 mm (YT-6156) 7.78 
Needle File Set 10PCS 3x140x65mm (YT-6163) 7.53 
Needle File Set 6PCS 4x160x75MM (YT-6161) 5.58 
3-piece Needle File Set 5x180x70 mm (YT-6155) 4.73 
Needle File Set 6PCS 3x140x65mm (YT-6160) 4.56 
6-piece Needle File Set (25351) 4.01 
12-piece Needle File Set (25390) 3.89 
10-piece Needle File Set (25380) 3.70 
3-piece Needle File Set 4x160x50 mm, 3 vnt (YT-6150) 3.52 
3-piece Diamond Files, 3x140x30 mm (YT-6143) 3.32 
6-piece Needle File Set (25360) 2.46 
5-piece Needle File Set (25370) 2.26 
Diamond Needle File Half-Round 3x140x50mm (YT-6141) 1.27 
Diamond Needle File Round 3x140x50mm (YT-6142) 1.27 
Diamond Needle File Flat 3x140x50mm (YT-6140) 1.27